Home / Lĩnh vực – Ngành nghề

Lĩnh vực – Ngành nghề

 CÁC LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU

 

 • Thiết kế biện pháp khoan khảo sát địa chất công trình;
 • Xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghệp;
 • Khảo sát địa chất công trình;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình;
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thiết kế công trình giao thông, san nền, hạ tầng, thoát nước công trình;
 • Lập hồ sơ mời thầu, phân tích hồ sơ dự thầu;
 • Thiết kế hệ thống cấp điện cho các công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thiết kế khảo sát địa hình/công trình cầu đường bộ;
 • Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KV;
 • Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp, giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật.
 • Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký);
 • Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, xây dựng công trình thuỷ lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hoá, bưu chính viễn thông, dầu khí (trạm, kho), đường dây tải điện đến 110KV;
 • Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án, lập và quản lý các dự án xây dựng, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, tư vấn kế toán);
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, điện tử cho các nhà máy công nghiệp
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, máy xây dựng, thiết bị máy móc trong lĩnh vực xây dựng;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

 

 

 

 

Top