Home / Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tam Điệp,được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ nói chung và Tỉnh Ninh Bình nói riêng, nhằm đóng góp cho đất nước những công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở, giao thông thuỷ lợi …. Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tam Điệp là một trong những doanh nghiệp được thành lập nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển và đổi mới của xã hội.

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tam Điệp đăng kí thành lập tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Ninh Bình ngày 12 tháng 8 năm 2015, có số  vốn điều lệ đăng kí là 3,800,000,000 đồng. Chức năng chính của công ty là hoạt động trong 2 lĩnh vực Xây dựng và Thương mại.

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tam Điệp được thành lập bởi đội ngũ cử nhân, kĩ sư xây dựng, có trình độ, năng lực, nhiều năm kinh nghiệm với sự nhiệt huyết, tận tâm có thâm niên trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ thông tin.

….

 

Top