Home / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tam Điệp

Địa chỉ: Dãy 9, Tổ 18, P.Bắc Sơn, TP.Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

ĐT/Fax: 02293.777.355  Hotline:0915.222.065/0949416393

Email:xdtmtamdiep@gmail.com

Cơ cấu tổ chức :

– Ban lãnh đạo gồm 02 người: Giám đốc, Phó Giám Đốc.

– Phòng Dự án – Thiết kế – Xây dựng.

– Phòng Cơ điện – Thiết bị công nghiệp.

– Phòng Kinh doanh.

– Phòng Tổ chức hành chính.

– 4 Tổ đội thi công:

+ 02 Tổ Thi công xây dựng.

+ 02 Tổ Cơ – điện.

Top